Hvorfor få parterapi – (eller privat familieterapi)?

Parterapi/ privat familierådgivning/ familieterapi kan gavne dig og jer og jeres hverdag, når I oplever samlivsproblemer.
Det kunne f.eks. være at du/I mangler nærhed; – at skænderier i parforholdet eller dårlig kommunikation fylder. Det kunne være at praktik, drift, telefoner/skærme, konflikter eller tidspres fylder; – eller at du oplever, at du mangler sex i forholdet?

At du oplever utroskab?

At du vil undgå skilsmisse? – eller arbejde for en god skilsmisse?

Hjælp hos en parterapeut medvirker til at I kan forstå hinanden og jer selv bedre, og at I dermed kan ændre jer og ændre på ting i jeres hverdag.
Efter et par samtaler bliver I bedre og bedre til at få udfordringerne af vejen selv.

Her kommer alle fra unge kærestepar til pensionist-par. Her kommmer par, der har kendt hinanden kort tid – og par der har været sammen i 40 år.
I kan også få parterapi på engelsk.

Hvordan hjælper “Gertrud Iversen parterapi” jer?

I har sikkert talt om og været besværet af jeres udfordringer.

Nu har I brug for værktøj til forholdet eller inspiration til perspektiver og handlemåder, så hverdagssituationer eller akutte hændelser ikke bliver ved med at gå jer på, ikke får lov at fylde.

Når samlivsproblemer eller ægteskabsproblemer er på spil, kan hjælp til ægteskabet, til parforholdet, til familien, og/eller hjælp til børneopdragelse genskabe trivsel og overskud.

Det gælder både, når vi taler om, at I som par ikke trives – og når vi taler om, at I som familie ikke trives.

Nogle tænker, at parterapi mest bidrager til at løse konkrete konflikter parterne imellem.

Tilbagevendende eller længerevarende udfordringer er vigtige at få løst, så I kan trives.

Kom derfor hvis f.eks.:

  • Jeres sexliv ikke fungerer for jer.
  • I er uenige om I skal have barn? Måske uenige om I skal have et barn mere? Eller at fertilitetsbehandling belaster forholdet
  • I er uenige om økonomi
  • I er uenige om børneopdragelse
  • I ser forskelligt på prioritering af interesser, familie og venner – af hjemmets opgaver og af jobopgaver.
  • I ønsker at skabe overskud til hinanden i en travl hverdag med børn og job eller som sammenbragt familie
  • Når tiden efter utroskab er hård at klare.
  • Når I har brug for hjælp til at undgå skilsmisse – eller måske hjælp til en god skilsmisse.
  • Når I mangler hjælp til Adhd, Ocd, stress el. lign. i parforholdet

Når børn og arbejde en tid har fyldt meget, beslutter mange at give deres parforhold mere opmærksomhed i form af kærestetid og/eller et parforholdstjek.

Parforholdstjek reparerer og forebygger ligesom tandlægebesøg og bileftersyn, som de fleste prioriterer.

Accepter ikke et dårligt parforhold. Få trivsel i parforholdet eller i familien igen.

Parterapeut Risskov med speciale i parterapi, familierådgivning og som sexolog sikrer hver parts interesse.

Du mærker efter en eller få samtaler forøget nærhed i forholdet, der inspirerer og giver nye handlemåder.

Parterapiens forløb

Parterapi er en proces, hvor I gennem samtaler med hinanden og med parterapeuten får hjælp og redskaber til at løse jeres problemer i forholdet, løse problemer i ægteskabet, og I får overskud og omsorg i hverdagen.

Som parterapeut/ familieterapeut/sexolog/ par-psykolog gi’r jeg jer inspiration, metoder og værktøj til parforholdet.
I lærer at tale og lytte konstruktivt og med forståelse til hinanden.
Og jeg hjælper jer nænsomt til at se nye vinkler og agere på nye måder.

Se evt videre her: https://www.gertrudiversen.dk/parforhold/

Eller: https://www.gertrudiversen.dk/utroskab/

(Se venligst også videoen om parterapi (og privat familierådgivning) ovenfor)

Ring eller mail nu 29603090 eller gertrud@gertrudiversen.dk

Virker parterapi?

Undersøgelser fra bl.a. Aarhus Universitet viser at parterapi virker:

http://psy.au.dk/forskning/forskningsprojekter/par-tjek/

http://psy.au.dk/nyhed/artikel/nyt-forsoeg-vil-sende-parforhold-til-aarligt-tjek/

https://bss.au.dk/insights/samfund-2/2018/danske-par-toever-med-hjaelp-til-forholdet/

Ring eller mail nu

Udtalelser fra mine kunder:

“Da jeg kontaktede Gertrud, havde jeg problemer med mit parforhold og med samspillet mellem andre mennesker generelt.
Hurtigt kom vi på bølgelængde, og vi gik begge målrettet efter en løsning. Allerede efter første samtale var jeg kommet langt med hjælp fra Gertrud, som er direkte og ærlig.
Jeg fik noget at tænke over, og jeg fik ‘lektier’ for, som var spændende at arbejde med. Samtalerne har fået mig til at se tingene på en anden måde. Jeg har lært at vurdere og acceptere diverse situationer og være mere åben og realistisk. Jeg har fået mere selvtillid. Gertrud lytter og fanger lynhurtigt ‘de ømme punkter’.
Intet bliver glemt. Jeg føler mig set og hørt og synes, at Gertrud er en meget dygtig coach/terapeut.”

”Gertrud forstår at kombinere de praktiske udfordringer med vores følelser af frustration, savn og vrede og tage sig af begge dele”

”Gertrud har åbent om aftenen og sidst på eftermiddagen, når det passer os”

”Vi oplevede, at vi efter hver gang gik hjem med ny forståelse af vores parforhold”

”Det er rart at Gertrud også tager børnenes perspektiv, når det spidser til”