Hvorfor få parterapi – (eller privat familieterapi)?

Parterapi/ privar familierådgivning kan gavne jeres hverdag, når I oplever samlivsproblemer; f.eks. mangler nærhed; – at skænderier i parforholdet eller dårlig kommunikation fylder; – at praktik, drift, telefoner/skærme, konflikter eller tidspres fylder; – eller du oplever, at du mangler sex i forholdet; – ellere at du vil undgå skilsmisse?

Her kommer f.eks mange unge, der er flyttet sammen; mange børnefamilier; mange par midt i livet; mange med teenage- eller børn først i 20’erne; mange hvor børnene er flyttet, og mange der har mødt pensions-tilværelsen.

Hvordan hjælper “Gertrud Iversen parterapi” jer?

I har sikkert talt om og været besværet af jeres udfordringer. Nu har I brug for værktøj til forholdet eller inspiration til perspektiver og handlemåder, så hverdagssituationer eller akutte hændelser ikke går jer på, ikke får lov at fylde.

Når samlivsproblemer eller ægteskabsproblemer er på spil, kan hjælp til ægteskabet, til parforholdet, til familien, og/eller hjælp til børneopdragelse genskabe trivsel og overskud.

Det gælder både, når vi taler om, at I som par ikke trives – og når vi taler om, at I som familie ikke trives.

Mange tænker, at de måske mere har brug for en kort parrådgivning eller familierådgivning og ikke egl. terapi.
Så længe vi ikke taler om fastlåste mønstre, er det sikkert nok.

En del bruger jævnlige parforholdstjek. Det reparerer og forebygger ligesom tandlægebesøg og bileftersyn, som de fleste prioriterer jævnligt.

Parterapeut Risskov med speciale i parterapi og familierådgivning sikrer hver parts interesse.
Du mærker forøget nærhed i forholdet – og trivsel efter en eller få samtaler, der inspirerer og giver nye handlemåder.

Parterapiens forløb

Parterapi er en proces, hvor I gennem samtaler med hinanden og med parterapeuten får hjælp og redskaber til at løse jeres problemer i forholdet, løse problemer i ægteskabet.

I får redskaber til parforholdet, – til at trives bedre sammen, – til overskud og omsorg i hverdagen.

Nogle tænker, at parterapi mest bidrager til at løse konkrete konflikter parterne imellem.
Tilbagevendende eller længerevarende udfordringer er lige så væsentlige at få løst, det kunne f.eks. være

  • Prioritering af familie og venner – hjemmets opgaver og jobopgaver.
  • At skabe overskud til hinanden i en travl hverdag med børn og job eller som sammenbragt familie
  • I eller du mangler sex.
  • Hjælp til Adhd, Ocd, stress el. lign. i parforholdet.
  • Hjæp ved utroskab.
  • At få hjælp til jalousi eller hjælp til at undgå skilsmisse

Som parterapeut/ familieterapeut/sexolog/ par-psykolog Aarhus gi’r jeg jer inspiration, metoder og værktøj til parforholdet.
I lærer at tale og lytte konstruktivt og med forståelse til hinanden, og jeg hjælper jer nænsomt til at se nye vinkler og agere på nye måder.

Se evt videre her: https://www.gertrudiversen.dk/parforhold/

Eller: https://www.gertrudiversen.dk/utroskab/

(Se venligst også videoen om parterapi (og privat familierådgivning) ovenfor)

Ring eller mail nu 29603090 eller gertrud@gertrudiversen.dk

Virker parterapi?

Undersøgelser fra bl.a. Aarhus Universitet viser at parterapi virker:

http://psy.au.dk/forskning/forskningsprojekter/par-tjek/

http://psy.au.dk/nyhed/artikel/nyt-forsoeg-vil-sende-parforhold-til-aarligt-tjek/

https://bss.au.dk/insights/samfund-2/2018/danske-par-toever-med-hjaelp-til-forholdet/

Ring eller mail nu

Udtalelser fra mine kunder:

“Da jeg kontaktede Gertrud, havde jeg problemer med mit parforhold og med samspillet mellem andre mennesker generelt.
Hurtigt kom vi på bølgelængde, og vi gik begge målrettet efter en løsning. Allerede efter første samtale var jeg kommet langt med hjælp fra Gertrud, som er direkte og ærlig.
Jeg fik noget at tænke over, og jeg fik ‘lektier’ for, som var spændende at arbejde med. Samtalerne har fået mig til at se tingene på en anden måde. Jeg har lært at vurdere og acceptere diverse situationer og være mere åben og realistisk. Jeg har fået mere selvtillid. Gertrud lytter og fanger lynhurtigt ‘de ømme punkter’.
Intet bliver glemt. Jeg føler mig set og hørt og synes, at Gertrud er en meget dygtig coach/terapeut.”

”Gertrud forstår at kombinere de praktiske udfordringer med vores følelser af frustration, savn og vrede og tage sig af begge dele”

”Gertrud har åbent om aftenen og sidst på eftermiddagen, når det passer os”

”Vi oplevede, at vi efter hver gang gik hjem med ny forståelse af vores parforhold”

”Det er rart at Gertrud også tager børnenes perspektiv, når det spidser til”