Hvorfor få parterapi – (eller privat familieterapi)?

Parterapi/ privat familieterapi kan gavne dig og jer og jeres børn, når I oplever samlivsproblemer.

Det kunne f.eks. være at du eller I mangler nærhed?

At skænderier i parforholdet, i kæreste forholdet –  eller dårlig kommunikation fylder?

Det kunne være at praktik, drift, telefoner/skærme, konflikter eller tidspres fylder?

– Eller at du oplever, at du mangler sex i forholdet – i ægteskabet?

At du oplever utroskab?

At du vil undgå skilsmisse? – eller arbejde for en god skilsmisse?

 Hjælp en parterapeut medvirker til at I kan forstå hinanden og jer selv bedre.


Allerede efter een samtale bliver I bedre til at få udfordringerne af vejen selv.
Hen ad vejen vil I oftest opleve, at nærhed og samhørighed gror.

Her kommer alle – fra unge kærestepar til pensionist-par. Her kommmer par, der har kendt hinanden kort tid – og par der har været sammen i 40 år.
I kan også få parterapi på engelsk. Der er mulighed for studierabat.

Hvordan hjælper “Gertrud Iversen parterapi” jer?

I har sikkert talt om og været besværet af jeres udfordringer.

Nu har I brug for værktøj til forholdet.
Eller måske har I brug for inspiration til handlemåder, så hverdags situationer eller hændelser ikke bliver ved med at gå jer på, ikke får lov at fylde.

Når samlivsproblemer eller ægteskabsproblemer er på spil, så kan hjælp til kæresteforholdet, til ægteskabet, til parforholdet, til familien, og/eller hjælp til børneopdragelse genskabe trivsel og overskud.

Det gælder både, når vi taler om, at I som par ikke trives – og når vi taler om, at I som familie ikke trives.

Udfordringer er vigtige at få af vejen, så I kan komme videre og trives.

Kom derfor hvis f.eks.:

  • Jeres sexliv ikke fungerer for jer.
  • I er uenige om I skal have barn? Måske uenige om I skal have et barn mere? Eller om hvordan fertilitetsbehandling belaster forholdet.
  • I ser forskelligt på prioritering af interesser, familie og venner – af hjemmets opgaver og af jobopgaver.
  • I ønsker at skabe overskud til hinanden i en travl hverdag med børn og job eller som sammenbragt familie.
  • I er uenige om økonomi
  • Når I har brug for hjælp til jalousi
  • I er uenige om børneopdragelse
  • Når I mangler hjælp til Adhd, Ocd, stress el. lign. i parforholdet
  • Når tiden efter utroskab er hård at klare.
  • Når I har brug for hjælp til at undgå skilsmisse – eller måske hjælp til en god skilsmisse.

Når børn og arbejde en tid har fyldt meget, beslutter mange at give deres parforhold mere opmærksomhed, f.eks et parforholdstjek.
Parforholdstjek reparerer og forebygger ligesom tandlægebesøg og bileftersyn, som de fleste prioriterer.

Accepter ikke et dårligt parforhold. Få trivsel i parforholdet eller i familien igen.

Psykolog Aarhus speciale i parterapi, privat familieterpi og som sexolog sikrer hver parts interesse, – også børnenes.

Du mærker – efter en eller få samtaler – forøget nærhed og tilfredshed i forholdet.

Parterapiens forløb

Parterapi er en proces, hvor I gennem samtaler med hinanden og med parterapeuten får hjælp og redskaber til at løse jeres problemer i forholdet. Dermed får I mere overskud og omsorg i hverdagen.

Som parterapeut/ familieterapeut/sexolog/ par-psykolog gi’r jeg jer værktøj, inspiration og metoder og til et bedre parforhold.
I lærer at tale og lytte konstruktivt. I lærer at lytte med forståelse til hinanden.

Og jeg hjælper jer nænsomt til at se nye vinkler og handle på nye måder.

Se evt videre her: https://www.gertrudiversen.dk/parforhold/

Eller: https://www.gertrudiversen.dk/utroskab/

(Se venligst også videoen om parterapi (og privat familierådgivning) ovenfor)

Ring eller mail nu 29603090 eller gertrud@gertrudiversen.dk

Virker parterapi?

Undersøgelser fra bl.a. Aarhus Universitet viser at parterapi virker:

http://psy.au.dk/forskning/forskningsprojekter/par-tjek/

http://psy.au.dk/nyhed/artikel/nyt-forsoeg-vil-sende-parforhold-til-aarligt-tjek/

https://bss.au.dk/insights/samfund-2/2018/danske-par-toever-med-hjaelp-til-forholdet/

Ring eller mail nu

Udtalelser fra mine kunder:

“Da jeg kontaktede Gertrud, havde jeg problemer med mit parforhold og med samspillet mellem andre mennesker generelt.
Hurtigt kom vi på bølgelængde, og vi gik begge målrettet efter en løsning. Allerede efter første samtale var jeg kommet langt med hjælp fra Gertrud, som er direkte og ærlig.
Jeg fik noget at tænke over, og jeg fik ‘lektier’ for, som var spændende at arbejde med. Samtalerne har fået mig til at se tingene på en anden måde. Jeg har lært at vurdere og acceptere diverse situationer og være mere åben og realistisk. Jeg har fået mere selvtillid. Gertrud lytter og fanger lynhurtigt ‘de ømme punkter’.
Intet bliver glemt. Jeg føler mig set og hørt og synes, at Gertrud er en meget dygtig coach/terapeut.”

”Gertrud forstår at kombinere de praktiske udfordringer med vores følelser af frustration, savn og vrede og tage sig af begge dele”

”Gertrud har åbent om aftenen og sidst på eftermiddagen, når det passer os”

”Vi oplevede, at vi efter hver gang gik hjem med ny forståelse af vores parforhold”

”Det er rart at Gertrud også tager børnenes perspektiv, når det spidser til”

“Vi føler os hørt og forstået hos Gertrud, og vi har fået gode redskaber til at komme videre”