Få parterapi – hos parterapi Risskov ved Gertrud Iversen

Fordi en dårlig stemning går hårdt ud over jer,  jeres hverdag – og evt. børn.

Fordi dårlig trivsel sætter sig.

Parterapi, par tjek, privat familie terapi gi’r  jer redskaber og støtte til at håndtere udfordringer i parforholdet og hverdagen og til at håndtere evt. konflikter.


Parterapi Risskov gi’r jer hjælp
til at skabe nærhed og omsorg igen
.

I får værktøjer til parforholdet, hjælp til parforholdet og hjælp til kommunikation

De fleste betaler jævnligt til servicetjek på bilværksted og hos tandlægen.

Parforholdet betyder for de fleste mere end bilen ;-)

og parterapi priser er ikke dyrt – sammenlignet med dårlig trivsel

Parterapi Risskov, hjælp til parforholdet, besøg hos sexterapeut. parterapeut. par coach – er nødvendigt indimellem ligesom servicetjek til bil eller tænder.

Èn eller få timers parterapi eller familie terapi kan lette situationen mellem jer og i familien.

Det er vigtigt, at vi ikke slider for hårdt på hinanden, på parforholdet, det går ud over alle – også børnene

Hvordan foregår parterapi hos parterapi Risskov, sexolog Arhus?

Vi arbejder med:

– hvordan den ene person påvirker den anden person.

– hvordan I kan styrke parforholdet og påvirke jeres hverdag og trivsel positivt.

– og hvordan et parforhold bringes til at fungere uanset let eller tung bagage.

Parterapi (og familie terapi Aarhus) er en proces, hvor I gennem samtaler med hinanden og med parterapeuten får hjælp og redskaber til at løse netop jeres problemer i forholdet.

Dermed får I mere overskud, omsorg og nærhed i hverdagen.

Gennem vores samtaler bruger jeg mine  næsten 20 års erfaringen som parterapeut/ familieterapeut/sexolog/ par psykolog / par coach til at hjælpe og støtte og til at sørge for at ingen bliver klemt.

Dermed give jeg jer værktøj, inspiration og metoder mod “ondt i parforholdet”, og til at forstå og imødekomme hinanden bedre.

Vi øver nogle af redskaberne her.

Og jeg hjælper jer nænsomt til at se nye vinkler og handle på nye måder.

Mange par søger parterapi, når der er uro og krise i parforholdet

Når betænksomhed, respekt og nysgerrigheden i parforholdet er væk.

Når ligegyldighed,  manglende forståelse og kritik fylder.

Så kan parterapi, sexterpeut give overskud til at finde sig selv og hinanden igen.

Parterapi handler bl.a. om – at I bliver bedre til at forstå og acceptere forskelligheder.

– Og om at ændre individuelle og fælles vaner og mønstre til fordel for nærhed og forståelse.

Ofte starter parterapi med at afdække problemernes omfang og skabe klarhed over, hvordan parret får det bedre. Som par psykolog har jeg fokus på behov, lyst, tanker og overvejelser.

Det handler om, at blive motiveret til at lære andre måder at håndterer dagligdagen og uenigheder på. –  og opbygge et fundament af empati og respekt i forholdet.

Mange par kører fast i parforholdet, i den daglige drift.

Nogle mister måske følelser for partneren, nogle blive ensomme i forholdet og nogle kvinder mener. at min mand vil ikke tale med mig.
Begge parter mangler nærhed i parforholdet.

Som par psykolog, sexterapeut og familie terapeut Aarhus, ser jeg på begges interesser, på hele familiens tarv – også børnenes.
De er ikke ubetydelige for et parforhold/ægteskab i krise.

I nogle par mister den ene eller begge følelser for partneren

Mange har brug for hjælp når stress og parforhold påvirker hinanden, eller –
Hvis sygdom – både f.eks kræft og parforhold eller f.eks bipolar og parforhold er en udfordring

kom hvis du ønsker hjælp til samlivsproblemer, hjælp ved utroskab eller til at undgå skilsmisse

eller f.eks hjælp til kommunikation i parforholdet generelt.

Det betyder, at vi grundlæggende ser på  jeres relationer som par

Vi ser på samlivsproblemer og på kommunikation jer imellem. som famlie, på evt. skænderier i parforholdet og/eller på jer evt som sammenbragt familie.

Det gør vi også ved et parforholdstjek

Virksom og varsom parterapi hos parterapeut, par psykolog og sexolog med speciale i parterapi løsner op.

Det gi’r hjælp til parforholdet og til den gensidige respekt.

Accepter ikke et dårligt parforhold eller dårlig kommunikation. Få parterapi nu

.

Speciale i parterapi og sexologi sikrer, at I får kvalitet.

Speciale i parterapi  sikrer, at I får en parterapeut med stor teoretisk og praktisk erfaring indenfor alle grene af parterapi/ ægteskabsproblemer.

Hos sexolog, par coach og par psykolog Århus forholder vi os til netop jeres udfordringer og  par-relation.

Herigennem ser vi jeres muligheder og udfordringer.

God parterapi efter barn – måske med brug for sexterapeut er ikke usædvanligt. Skænderier  i parforholdet når familien omstilles er heller ikke

Hjælp til parforholdet fokuserer her mod gensidig rsepekt og nærhed .

De fleste ønsker et liv med imødekommenhed, hjælpsomhed og omsorg.

Ofte kan et eller få besøg hos par psykolog og sexolog Risskov skabe gensidig forståelse.

Vi taget fat på jeres udfordringer netop nu, – og dvæler ikke så meget ved fortiden.

.
Jeg fungerer som spilfordeler og “oversætter” så begge kommer til orde. Sammen åbner vi for fremtidige problemløsninger..

At se tilbage kan skabe forståelse, men løser sjældent jeres udfordringer.

Så vi arbejder fremadrettet, anerkendende og løsningsorienteret.

Vi fokuserer på det, I ønsker at opnå, og I får værktøj dertil.

Parterapi hos parterapi Aarhus kaster lys på jeres handlinger,  følelser, interesser og ressourcer.

I bliver bedre til at forstå hinanden,  at anerkende og respektere  hinanden.

Dvs. I får redskaber til sam-tale og konflikthåndtering både generelt og mht. børn og hjælp til børneopdragelse.

.

Det er aldrig for sent at få et servicetjek eller par tjek. 

Det gavner alle par (- og ligeledes jeres børn i alle aldre, hvis I har børn)

I kan også få parterapi på engelsk.

Betaling foregår kontant eller med mobile-pay

Der er mulighed for studierabat.

(Se venligst også videoen om parterapi (og privat familierådgivning) ovenfor)

Ring eller mail nu 2960 3090 eller gertrud@gertrudiversen.dk

Virker parterapi?

Parterapeuten ( familieterapeuten) sikrer hver parts interesse, – også børnenes,  for de har også gavn af den bedre forståelse indbyrdes i familien.

I bliver bedre at forstå hinanden og til at at acceptere, at noget kan man gøre noget ved, og andet ligger udenfor ens mulighed at ændre. Dvs I får redskaber til at skelne og til at bearbejde konflikter

Se også
https://bevidsthed.org/artikler/konflikt-i-negativ-spiral/
Og 
https://www.bt.dk/livsstil/tilgivelse-og-9-andre-ting-der-faar-dit-parforhold-til-at-holde

Undersøgelser fra bl.a. Aarhus Universitet viser at parterapi virker:

http://psy.au.dk/forskning/forskningsprojekter/par-tjek/

http://psy.au.dk/nyhed/artikel/nyt-forsoeg-vil-sende-parforhold-til-aarligt-tjek/

https://bss.au.dk/insights/samfund-2/2018/danske-par-toever-med-hjaelp-til-forholdet/

Ring nu på 29 60 30 90 


Udfordringer kan være vigtige at få af vejen, så I kan få et godt parforhold – igen.

(Det betyder også, at I kan komme til dette site både ved at søge: Parterapi Randers, parterapi Horsens, parterapi Djursland og selvfølgelig parterapi Aarhus og Parterapi Risskov, – eller psykolog Risskov)

Kom derfor hvis f.eks.:

 • Jeres sexliv ikke fungerer for jer. Intimiteten i parforholdet fungerer måske ikke for begge.
 • I er uenige om I skal have barn? Måske uenige om I skal have et barn mere? Eller om hvordan fertilitetsbehandling belaster forholdet.
 • I ser forskelligt på prioritering af interesser, familie og venner – af hjemmets opgaver og af jobopgaver.
 • I ønsker at skabe overskud til hinanden i en travl hverdag med børn og job eller som sammenbragt familie.
 • I er uenige om økonomi
 • Når I har brug for hjælp til jalousi
 • I er uenige om børneopdragelse
 • Når I mangler hjælp til Adhd, Ocd, stress,  eller kræft i parforholdet
 • Når tiden efter utroskab er hård at klare.
 • Når I har brug for hjælp til at undgå skilsmisse – eller måske hjælp til en god skilsmisse.
 • Når: “vi skændes alt for ofte” eller har mange konflikter

Når børn og arbejde en tid har fyldt meget, beslutter mange at give deres parforhold mere opmærksomhed, f.eks et parforholdstjek.

Serviceeftersyn til forholdet, ægteskabsrådgivning reparerer og forebygger ligesom tandlægebesøg og bileftersyn, som de fleste prioriterer.

Accepter ikke et dårligt parforhold. Få trivsel i parforholdet og i familien – igen.

(Hjemmesiden her kan findes både på søgeordene par coach, parterapi, parterapi Aarhus, familieterapeut Aarhus, psykolog Århus og psykolog Aarhus, par psykolog, ligesom søgeordet sexolog også fører hertil)

Udtalelser fra mine kunder:

“Da jeg kontaktede Gertrud, havde jeg problemer med mit parforhold og med samspillet mellem andre mennesker generelt.
Hurtigt kom vi på bølgelængde, og vi gik begge målrettet efter en løsning. Allerede efter første samtale var jeg kommet langt med hjælp fra Gertrud, som er direkte og ærlig.
Jeg fik noget at tænke over, og jeg fik ‘lektier’ for, som var spændende at arbejde med. Samtalerne har fået mig til at se tingene på en anden måde. Jeg har lært at vurdere og acceptere diverse situationer og være mere åben og realistisk. Jeg har fået mere selvtillid. Gertrud lytter og fanger lynhurtigt ‘de ømme punkter’.
Intet bliver glemt. Jeg føler mig set og hørt og synes, at Gertrud er en meget dygtig coach/terapeut.”

”Gertrud forstår at kombinere de praktiske udfordringer med vores følelser af frustration, savn og vrede og tage sig af begge dele”

”Gertrud har åbent om aftenen og sidst på eftermiddagen, når det passer os”

”Vi oplevede, at vi efter hver gang gik hjem med ny forståelse af vores parforhold”

”Det er rart at Gertrud også tager børnenes perspektiv, når det spidser til”

“Vi føler os hørt og forstået hos Gertrud, og vi har fået gode redskaber til at komme videre”