Hvorfor få parterapi – hos  parterapeut Aarhus

– (her kan I få parterapi og/eller familieterapi)

Virksom og varsom parterapi Aarhus løser problemer, gi’r hjælp til parforholdet og den gensidige respekt.

Parterapi Aarhus, parterapi Risskov:  Styrk parforhold og trivsel, når der er knas i parforholdet.

Speciale i parterapi sikrer, at I får kvalitet.

Speciale i parterapi  sikrer, at I får en parterapeut med stor teoretisk og praktisk erfaring indenfor alle grene af parterapi

Hos sexolog, par coach og par psykolog Århus forholder vi os til par-relationen. Derigennem ser vi jeres muligheder og udfordringer.

Vi arbejder med:

– hvordan den ene person påvirker den anden person.

-hvordan I som en familie kan skabe en stemning i hjemmet, som gavner alle

– hvordan I kan påvirke jeres hverdag og trivsel,

Hvordan I  kan få værktøjer til parforholdet

– og hvordan et parforhold bringes til at fungere uanset let eller tung bagage.

Parterapi er en proces, hvor I gennem samtaler med hinanden og med parterapeuten får hjælp og redskaber til at løse netop jeres problemer i forholdet.

Dermed får I mere overskud og omsorg og nærhed i hverdagen.

COVID19

       Vi skal stå sammen hver for sig. Parterapeut Århus tilbyder også parterapi online 

Parterapi er en proces, hvor I gennem samtaler med hinanden og med parterapeuten får hjælp og redskaber til at løse netop jeres problemer i forholdet.
Dermed får I mere overskud og omsorg og nærhed i hverdagen.

Specialist i parterapi, par coaching og sexologi Århus, gi’r jer hjælp til parforholdet, værktøjer til parforholdet

Mange par søger parterapi, når der er uro og krise

Når betænksomhed, respekt og nysgerrigheden i parforholdet er væk.

Når ligegyldighed,  manglende forståelse og kritik fylder.

Kan parterapi give overskud til at finde hinanden igen.

Parterapi handler om, at hjælpe med til at forstå forskelligheder og ændre individuelle og fælles mønstre til nærhed og forståelse.

Ofte starter parterapi med at afdække problemernes omfang og skabe klarhed over, hvordan parret får det bedre, ved at få øje på såvel egnes som partneres behov, lyst, tanker og overvejelser.

Det handler om, at blive motiveret til at lære andre måder at håndterer dagligdagen og uenigheder på. –  og opbygge et fundament af empati og respekt i forholdet.

Mange par kører fast i parforholdet, i den daglige drift, og begge parter mangler nærhed i parforholdet.

.

Nogle bliver bange for at være på vej til at vokse fra hinanden.

Skønt parsamtaler ved en god parterapeut let kan styrke parforholdet.

.

Parforhold efter barn,”vi kan ikke kommunikere”  eller skænderier i parforholdet går for langt, når kærligheden dør.

 – Her arbejder vi mod gensidig repekt og nærhed .

.

De fleste ønsker et liv med imødekommenhed, hjælpsomhed og omsorg.

Ofte kan et eller få besøg hos par psykolog Århus, skabe gensidsig forståelse.

Vi taget fat på jeres udfordringer netop nu, – og dvæler ikke så meget ved fortiden.

.
Jeg fungerer som spilfordeler og “oversætter” så begge kommer til orde. Sammen åbner vi for fremtidige problemløsninger..

At se tilbage kan skabe forståelse, men løser sjældent jeres udfordringer.

Så vi arbejder fremadrettet, anerkendende og løsningsorienteret.

Vi fokuserer på det, I ønsker at opnå, og I får værktøj dertil.


Parterapi hos parterapi Aarhus kaster lys på jeres handlinger,  følelser, interesser og ressourcer.

.

I bliver bedre til at forstå hinanden,  at anerkende og respektere  hinanden.

Dvs. I får redskaber til sam-tale og konflikthåndtering både generelt og mht. børn og hjælp til børneopdragelse.

.

Måske oplever du knas i parforholdet og ønsker redskaber fra den psykologiske, den psykoterapeutiske eller sexologiske kompetence- og værktøjskassse?

Gertrud Iversen har speciale i parterapi og erfaring med virksom og varsom parterapi og sexologi gennem mange år. Derved bidrages til  jeres trivsel.

Her sikres hver parts interesse, – også børnenes,  for de har også gavn af den bedre forståelse indbyrdes i familien.

I bliver bedre at forstå hinanden og til at at acceptere, at noget kan man gøre noget ved, og andet ligger udenfor ens mulighed at ændre. Dvs I får redskaber til at skelne og til at bearbejde konflikter

Se også
https://bevidsthed.org/artikler/konflikt-i-negativ-spiral/
Og 
https://www.bt.dk/livsstil/tilgivelse-og-9-andre-ting-der-faar-dit-parforhold-til-at-holde

Hvordan foregår parterapi hos “Gertrud Iversen, parterapi”?

Parterapi er en proces, hvor I gennem samtaler med hinanden og med parterapeuten får hjælp og redskaber til at løse jeres udfordringer og problemer i forholdet.

Dermed får I langs ad mere overskud og omsorg i hverdagen.

Gennem vores samtaler bruger jeg næsten 20 års erfaringen som parterapeut/ familieterapeut/sexolog/ par psykolog / par coach.

Dermed give jeg jer værktøj, inspiration og metoder mod “ondt i parforholdet”, og til at forstå og imødekomme hinanden bedre.

Vi øver nogle af redskaberne her.

Og jeg hjælper jer nænsomt til at se nye vinkler og handle på nye måder.

Her kommer alle – fra kærestepar der kun har kendt hinanden relativt kort til par der har været sammen i mange år.

.

Det er aldrig for sent at få et parforholdstjek.

Det gavner alle par (- og ligeledes jeres børn i alle aldre, hvis I har børn)

I kan også få parterapi på engelsk.

Betaling foregår kontant eller med mobile-pay

Der er mulighed for studierabat.

(Se venligst også videoen om parterapi (og privat familierådgivning) ovenfor)

Ring eller mail nu 2960 3090 eller gertrud@gertrudiversen.dk

Virker parterapi?

Undersøgelser fra bl.a. Aarhus Universitet viser at parterapi virker:

http://psy.au.dk/forskning/forskningsprojekter/par-tjek/

http://psy.au.dk/nyhed/artikel/nyt-forsoeg-vil-sende-parforhold-til-aarligt-tjek/

https://bss.au.dk/insights/samfund-2/2018/danske-par-toever-med-hjaelp-til-forholdet/

Ring nu på 29 60 30 90


Udfordringer kan være vigtige at få af vejen, så I kan få et godt parforhold – igen.

Kom derfor hvis f.eks.:

 • Jeres sexliv ikke fungerer for jer. Intimiteten i parforholdet fungerer måske ikke for begge.
 • I er uenige om I skal have barn? Måske uenige om I skal have et barn mere? Eller om hvordan fertilitetsbehandling belaster forholdet.
 • I ser forskelligt på prioritering af interesser, familie og venner – af hjemmets opgaver og af jobopgaver.
 • I ønsker at skabe overskud til hinanden i en travl hverdag med børn og job eller som sammenbragt familie.
 • I er uenige om økonomi
 • Når I har brug for hjælp til jalousi
 • I er uenige om børneopdragelse
 • Når I mangler hjælp til Adhd, Ocd, stress,  eller kræft i parforholdet
 • Når tiden efter utroskab er hård at klare.
 • Når I har brug for hjælp til at undgå skilsmisse – eller måske hjælp til en god skilsmisse.
 • Når: “vi skændes alt for ofte” eller har mange konflikter

Når børn og arbejde en tid har fyldt meget, beslutter mange at give deres parforhold mere opmærksomhed, f.eks et parforholdstjek.

Serviceeftersyn til forholdet, ægteskabsrådgivning reparerer og forebygger ligesom tandlægebesøg og bileftersyn, som de fleste prioriterer.

Accepter ikke et dårligt parforhold. Få trivsel i parforholdet og i familien – igen.

(Hjemmesiden her kan findes både på par coach, parterapi, parterapi Aarhus, familieterapeut Aarhus, psykolog Århus og psykolog Aarhus, ligesom søgeordet sexolog også fører hertil)

Udtalelser fra mine kunder:

“Da jeg kontaktede Gertrud, havde jeg problemer med mit parforhold og med samspillet mellem andre mennesker generelt.
Hurtigt kom vi på bølgelængde, og vi gik begge målrettet efter en løsning. Allerede efter første samtale var jeg kommet langt med hjælp fra Gertrud, som er direkte og ærlig.
Jeg fik noget at tænke over, og jeg fik ‘lektier’ for, som var spændende at arbejde med. Samtalerne har fået mig til at se tingene på en anden måde. Jeg har lært at vurdere og acceptere diverse situationer og være mere åben og realistisk. Jeg har fået mere selvtillid. Gertrud lytter og fanger lynhurtigt ‘de ømme punkter’.
Intet bliver glemt. Jeg føler mig set og hørt og synes, at Gertrud er en meget dygtig coach/terapeut.”

”Gertrud forstår at kombinere de praktiske udfordringer med vores følelser af frustration, savn og vrede og tage sig af begge dele”

”Gertrud har åbent om aftenen og sidst på eftermiddagen, når det passer os”

”Vi oplevede, at vi efter hver gang gik hjem med ny forståelse af vores parforhold”

”Det er rart at Gertrud også tager børnenes perspektiv, når det spidser til”

“Vi føler os hørt og forstået hos Gertrud, og vi har fået gode redskaber til at komme videre”