En god skilsmisse

Eller få en god skilsmisse

Går du med skilsmisse tanker ?

Ønske: god skilsmisse? Få skilsmisse terapi.

– eller skal vi arbejde på undgå skilsmisse?

.

Parterapi Aarhus kan I  f.eks få:

1) – Som skilsmisse terapi, f.eks afklaring om skilsmisse eller ikke

-d.v.s

2) – som hjælp til god skilsmisse, f.eks hvis man føler man er vokset fra hinanden

3) – som parterapi – altså hjælp til at få parforholdet/ægteskabet på ret køl igen

.


“Jeg vil skilles” – Parterapi i forbindelse med skilsmisse

En skilsmisse er svær – man slås med blandede følelser af sorg, vred og afmagt. Men parterapi kan også bruges  længe inden det går galt.

.
Hvis den ene spørger: skal vi holde pause i forholdet?

– Så er parterapi vejen til at bevare parforholdet, hvis det er det I ønsker, eller komme fra hinanden på en god måde, hvis det er  ønsket

En del kommer også og siger: “Min mand vil skilles – eller – min kone vil skilles” – og så er det rart at få hjælp

.
Få parterapi og hjælp til din og jeres trivsel.
Det er vigtigt, at vi ikke slider for hårdt på parforholdet, det går ud over alle – også børnene.

Det gælder både hvis i vælger at gå fra hinanden eller at blive sammen

Par udfordringer kan løses. Parterapi og parforholdstjek modvirker mistrivsel.
Par psykolog – professionel parterapi Aarhus gi’r dig og jer værktøj til at komme videre, sammen eller hver for sig

Måske er der i virkeligheden brug for hjælp til at tale sammen generelt om det, der trykker.

Det er svære spørgsmål. Det er svære beslutninger.

I kan få hjælp til at drøfte  beslutningen,  – og til at få en god skilsmisse, hvis det er den vej I vil gå.

En god skilsmisse betyder ikke, at man ikke er ked af det. Det betyder ikke, at det er let beslutte: Blive eller skilles, og ikke at det er let at blive skilt.

En god skilsmisse betyder, at man kan se sig selv og hinanden i øjnene undervejs – og bagefter.

(Det er ekstra vigtigt, hvis man har børn sammen og skal samarbejde om børn)

https://www.alt.dk/artikler/her-er-de-5-storste-grunde-til-at-50-procent-af-os-bliver-skilt

https://www.gertrudiversen.dk/problemer-i-parforholdet-faa-parterapi/

Har I svært ved at tale sammen om det, I er nødt til at tale sammen om?

F.eks når den ene eller begge går i skilsmisse tanker, så  kan ‘skilsmisse psykolog’  hjælpe jer videre f.eks mht:

– Om at blive eller gå fra hinanden?

– Om hvordan det hele kan foregå?

– Om børnene, hvis I har børn, om hvad det kommer til at betyde for dem.
– Om samværet med børnene?

– Om at komme videre efter skilsmissen med amarbejde ved skilsmissen og samarbejde om børnene?

– Om hus, lejlighed – skal eller kan den ene af jer blive boende?

– Måske om sorg og andre følelser, måske om en ny kæreste?

– Om hus, lejlighed – skal eller kan den ene af jer blive boende?

– Måske om tillidsbrud, måske om utroskab måske om kommunikation i parforholdet og om, hvad f.eks ægteskabsforlis betyder for dig og for jer.

Skilles hvornår?  – Få hjælp til skilsmisse af skilsmisse psykolog ,eller få skilsmisse terapi til at blive sammen, hvis I ønsker det men er vokset fra hinanden

Gertrud Iversen parterapi

Skilsmisse terapi giver jer en mulighed for at få talt sammen om de væsentlige ting uden ufred.

Og uden at nogen af jer er forkert.

.

Skilsmisse terapi fremmer samtale og samarbejde.

Konflikthåndtering og skilsmisse hjælp betyder at  en 3. person, en parterapeut er til stede som sikrer en ordentlig samtale. Det føler de fleste som en stor lettelse.

Ønsker den ene eller begge at undgå skilsmisse, kan skilsmisse terapi ligeledes være til stor hjælp

Skilsmisse terapi er en anden slags samtale.

Og en helt anden samtale end hos en advokat

I terapien kan I tale sammen på en anden måde end hos advokaten, som tager udgangspunkt i lovgivningen.

I terapi handler det om relationerne mellem de voksne eller mellem de voksne og børnene.
Målet, som vi oftest når er, at de voksnes relationer er ok, både hvis I vælger at blive sammen og f.eks se tiden an, og også når adskillelsen er undervejs eller en realitet.

Skilsmisse terapi hjælper jer til at samarbejde om tingene, og hjælper jer til kommunikation i parforholdet, til at være forhandlingsorientererede, så problemer kan løses.

Måske er adskillelsen endnu ikke en realitet, måske tænker du: “Vil jeg skilles?” eller “jeg vil skilles” uden at det endnu helt er realitet.

Blive eller skilles?

Måske: Gå fra hinanden med børn

I kan få hjælp til at tage den beslutning, der er rigtig for jer. Den ene eller den anden må helst ikke i frustration tage en overilet beslutning. Her kan parterapi hjælpe.

Hvis det kommer tættere på kan skilsmisse terapi  også hjælpe. Det er vigtigt, at I begge kommer godt videre. Hvis I har børn, er samarbejde ekstra vigtigt.

Få hjælp til, hvordan I fortæller børnene om skilsmissen, hvordan I voksne laver aftaler, hvordan I aftaler andre vigtige forhold for jer selv og evt. børn.

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/viden og

Samtaler om at skilles – også enkeltvis

Det er også muligt at få samtaler om skilsmisse, hvis ens partner ikke ønsker at deltage.

Jeg har som terapeut/ skilsmisse psykolog fuldstændig tavshedspligt – også mellem parterne. Hvis den ene eller I begge ved siden af parsamtalerne har individuelle samtaler, gælder min tavshedspligt også dér.

Udtalelse fra skilsmissepar

Et par fra Silkeborg har givet mig lov til at citere dem for dette:

“Samtalerne hos Gertrud gjorde, at vi fik et sted til at tale om tingene. Når vi var hjemme, var vi bange for at såre eller ødelægge den relativt neutrale stemning, det stort set lykkedes os at opretholde. Samtalerne gjorde det lidt lettere for os at komme gennem skilsmissen”

Gertrud Iversen parterapi

Faglig baggrund

Min baggrund for at lave parterapi

Jeg har haft flere hundrede par i terapi siden 2004. Jeg har en lang videregående uddannelse og en fireårig uddannelse som terapeut og konfliktløser som en del af min baggrund. Jeg løser ligeledes konflikter i virksomheder og underviser i konfliktløsning.