En god skilsmisse

En god skilsmisse

Mon vi må skilles – eller kan vi undgå at skilles?

Parterapi kan I få som skilsmisse terapi,  – eller til at undgå skilsmisse?

Det er svære spørsmål. Det er svære beslutninger.

I kan få hjælp til beslutningen,  – og til at få en god skilsmisse.

COVID19

ONLINE PARTERAPI:
Nu, hvor vi skal stå sammen hver for sig, er parterapi over Skype er en god mulighed

En all rigt skilsmisse betyder ikke, at man ikke er ked af det. Det betyder ikke, at det er let at blive skilt.

En all rigt skilsmisse betyder, at man kan se sig selv og hinanden i øjnene undervejs – og bagefter.

(Det er ekstra vigtigt, hvis man har børn sammen og skal samarbejde om børn)

Har I svært ved at tale sammen om det, I er nødt til at tale om, når den ene eller begge går i skilsmisse tanker f.eks:

– Om at blive eller gå fra hinanden?
– Om hvordan det hele kan foregå?

– Om børnene, hvis I har børn, om hvad det kommer til at betyde for dem.
– Om samværet med børnene?
– Om at komme videre efter skilsmissen med godt samarbejde om børnene?

– Om hus, lejlighed – skal eller kan den ene af jer blive boende?

– Måske om sorg og andre følelser, måske om en ny kæreste?

Når eller hvis I evt. skal skilles, kan parterapi være til stor hjælp.

Hjælp til skilsmisse giver jer en mulighed for at få talt sammen om de væsentlige ting uden ufred, og uden nogen er forkert.
Skilsmisse terapi fremmer samtale og samarbejde.

Konflikthåndtering og skilsmisse hjælp betyder at  en 3. person, en parterapeut er til stede som sikrer en ordentlig samtale. Det føler de fleste som en stor lettelse.

Ønsker den ene eller begge at undgå skilsmisse, kan parterapi ligeledes være til stor hjælp 

.

Skilsmisse terapi – en anden slags samtale.

I terapien kan I tale sammen på en anden måde end hos advokaten, som tager udgangspunkt i lovgivningen.

I terapi handler det om relationerne mellem de voksne eller mellem de voksne og børnene.
Målet, som vi oftest når er, at de voksnes relationer er ok, også når adskillelsen er undervejs eller en realitet.

Skilsmisse terapi hjælper jer til at samarbejde om tingene, og hjælper jer til at være forhandlingsorientererede, så problemer kan løses.

Måske er adskillelsen endnu ikke en realitet, måske tænker du: “Vil jeg skilles?” eller “jeg vil skilles” uden at det endnu helt er realitet.

Gå fra hinanden med børn

I kan få hjælp til at tage den beslutning, der er rigtig for jer. Den ene eller den anden må helst ikke i frustration tage en overilet beslutning. Her kan skismisse terapi hjælpe.

Hvis det kommer tættere på kan skilsmisse terapi  også hjælpe. Det er vigtigt, at I begge kommer godt videre. Hvis I har børn, er samarbejde ekstra vigtigt.

Få hjælp til, hvordan I fortæller børnene om skilsmissen, hvordan I voksne aftaler samvær, hvordan I aftaler andre vigtige forhold for jer selv og evt. børn.

.

Gå fra hinanden. Samtaler om skilsmisse – også enkeltvis

Det er også muligt at få samtaler om skilsmisse, hvis ens partner ikke ønsker at deltage.

Jeg har som terapeut/ skilsmisse psykolog fuldstændig tavshedspligt – også mellem parterne. Hvis den ene eller I begge ved siden af parsamtalerne har individuelle samtaler, gælder min tavshedspligt også dér.

Se venligst også: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Skilsmisse-og-familiebrud

Udtalelse fra skilsmissepar

Et par fra Silkeborg har givet mig lov til at citere dem for dette:

“Samtalerne hos Gertrud gjorde, at vi fik et sted til at tale om tingene. Når vi var hjemme, var vi bange for at såre eller ødelægge den relativt neutrale stemning, det stort set lykkedes os at opretholde. Samtalerne gjorde det lidt lettere for os at komme gennem skilsmissen”

Gertrud Iversen parterapi

Faglig baggrund

Min baggrund for at lave parterapi

Jeg har haft flere hundrede par i terapi siden 2004. Jeg har en lang videregående uddannelse og en fireårig uddannelse som terapeut og konfliktløser som en del af min baggrund. Jeg løser ligeledes konflikter i virksomheder og underviser i konfliktløsning.