Utroskab - hvad nu?
Utroskab – Hvad nu?

Utroskab – Hjælp efter utroskab er vigtigt for de fleste.

Utroskab, – en utro kæreste, partner eller ægtefælle er en stor, måske nærmest næsten uoverstigelig udfordring for de fleste, og ødelægger den fundamentale tillid, de fleste parforhold er bygget på.

Når den ene i et forhold er utro, oplever den anden bl.a. svigt, tillidsbrud, jalousi og tvivl.
Det er ikke sjældent noget man tier om.

Mange mangler derfor hjælp til at håndtere utroskab.

Ikke sjældent mangler begge hjælp til at klare tiden efter utroskab, hjælp til at komme over utroskaben.

Derfor er professionel parterapi hjælpsomt og meget relevant efter utroskab. Ring 2960 3090

Mange frygter utroskab og ægteskabsbrud

“Min kone er utro”
“Min mand er utro”
“Min kæreste er utro”
– er desværre ikke kun noget, der kun sker for andre.

Parterapi til utroskab giver støtte og redskaber til at håndtere utroskab.

Parterapi hjælper med at rumme de følelser af smerte, samvittighed, bebrejdelse, svigt, afmagt, tillidsbrud og tvivl, der ofte følger med at den ene var utro.

Gamle udfordringer i parforholdet som f.eks. kommunikations problemer, skænderier eller dårligt selvværd kan blive ekstra store i lyset af utroskab.

Udfordringer med tvivl eller jalousi kan i lyset af utroskaben ændres til vanskelige størrelser at håndtere selv.
At tackle hverdagen efter utroskab, og at tackle de store følelser utroskab giver, er svært for de fleste.

Den kvinde eller mand der er blevet bedraget, vil oftest føle vrede, afmagt og forræderi.

Den, der er utro, vil oftest blive ramt af dårlig samvittighed og forsøge at retfærdiggøre eller undskylde sin handling, både over for sig selv og over for sin partner.

Ved utroskab kan det være svært selv at hele det tillidsbrud og svigt utroskaben skabte.

Den ene parts følelse af svigt og den anden parts  samvittighed er svære forudsætninger for samtale.

Parterapi utroskab kan genskabe tillid efter utroskaben og hele svigt-følelsen.

Derfor gør hjælp ved utroskab gøre en stor forskel på, hvordan I håndtere utroskaben og kommer videre.

Hjælp efter utroskab giver støtte og redskaber, så I kommer godt over utroskaben.

Det er vigtigt, både hvis I vil blive sammen – og hvis I mener skismisse er vejen frem.

I parterapien hjælper jeg jer med at få I talt tingene igennem.

I får redskaber til at håndtere jeres situation nu, det der er gået forud, og den fremtid I kan se for jer.

Parterapi fokuserer på, at begge parter føler sig ok.

Mange par, der kommer p.g.a.utroskab, arbejder på at blive sammen og forsætte deres ægteskab eller parforhold.

Parret ønsker at forsætte forholdet, og få hjælp til at genopbygge  tillid efter utroskaben. De ønsker at få værktøj til at komme videre i deres liv og lægge utroskaben bag sig.

Andre kommer for at undersøge, hvordan de føler sig – og forholder sig – i forholdet til hinanden efter utroskaben.

Denne undersøgelse skaber så grobund for, i hvilken retning forholdet kan udvikle sig – til at blive sammen eller skilles.

Kan man få en god skilsmisse?

Ja, det er muligt, når man får talt ordentligt med hinanden undervejs.

En god skilsmisse betyder ikke, at man ikke er ked af det. Det betyder ikke, at det er let at blive skilt.

En god skilsmisse betyder, at man kan se sig selv og hinanden i øjnene undervejs – og bagefter.

(Det er ekstra vigtigt, hvis man har børn sammen og skal samarbejde om børnene. )

Har I svært ved at tale sammen om det, I er nødt til at tale om, f.eks:

– Om at blive eller skilles?
– Om hvordan det hele kan foregå
– Om børnene, hvis I har børn, om hvad det kommer til at betyde for dem.
– Om samværet med børnene?
– Om hus, lejlighed – skal eller kan den ene af jer blive boende?
– Måske om sorg og andre følelser, måske om en ny kæreste?

Når eller hvis I vil skilles, kan skilsmisse rådgivning være til stor hjælp.

Den giver jer en mulighed for at få talt sammen om de væsentlige ting uden ufred, og uden nogen er forkert.

Konflikthåndtering eller skilsmisse hjælp med en 3. person til stede, vil de fleste føle som en stor lettelse.

Skilsmisse terapi – en anden slags samtale.

I terapien kan I tale sammen på en anden måde end hos advokaten, som tager udgangspunkt i lovgivningen.

I terapi handler det om relationerne mellem de voksne eller mellem de voksne og børnene.
Målet, som vi oftest når er, at de voksnes relationer er ok, også når skilsmissen er undervejs eller en realitet.

Parterapi hjælper jer til at samarbejde om tingene, og hjælper jer til at være forhandlingsorientererede, så problemer kan løses.

Skilsmisse og børn.

Få hjælp til, hvordan I fortæller børnene om skilsmissen, hvordan I voksne aftaler samvær, hvordan I aftaler andre vigtige forhold for jer selv og evt. børn.

Gå fra hinanden. Samtaler om skilsmisse – også enkeltvis

Det er også muligt at få samtaler om skilsmisse, hvis ens partner ikke ønsker at deltage.

Jeg har som terapeut fuldstændig tavshedspligt – også mellem parterne. Hvis den ene eller I begge ved siden af parsamtalerne har individuelle samtaler, gælder min tavshedspligt

også dér.

Skilsmisse og familiebrud – Borger.dk

Udtalelse fra skilsmissepar

Et par fra Silkeborg har givet mig lov til at citere dem for dette:

“Samtalerne hos Gertrud gjorde, at vi fik et sted til at tale om tingene. Når vi var hjemme, var vi bange for at såre eller ødelægge den relativt neutrale stemning, det stort set lykkedes os at opretholde. Samtalerne gjorde det lidt lettere for os at komme gennem skilsmissen”

Gertrud Iversen parterapi

Faglig baggrund

Min baggrund for at lave parterapi

Jeg har haft flere hundrede par i terapi siden 2004. Jeg har en lang videregående uddannelse og en fireårig uddannelse som terapeut og konfliktløser som en del af min baggrund. Jeg løser ligeledes konflikter i virksomheder og underviser i konfliktløsning.