Utroskab - hvad nu?
Utroskab – Hvad nu?

Efter utroskab kan parterapi bearbejde og mindske følelsen af tillidsbrud i parforholdet.

.

Måske har du set artikler på forskellige medier og i dagblade om parforholdet lige nu.

Kom over utroskab med parterapi. Kom over tillidsbrud i parforholdet

Parterapi kan lette situationen mellem jer og i familien. Det er vigtigt, at vi ikke slider for hårdt på parforholdet, det går ud over alle – også børnene

Utroskab, – en utro kæreste, partner eller ægtefælle kan føles som en stor, måske nærmest næsten uoverstigelig katastrofe for mange.

Parterapeut utroskab / psykolog utroskab tager fat på det svære og støtter og lindrer

-Utroskab ødelægger den fundamentale tillid, de fleste parforhold er bygget på.

-Når den ene i et forhold er utro, oplever den anden bl.a. svigt, tillidsbrud, jalousi og tvivl.

Hvorfor er man utro?

Ubalancer i et forhold. manglende nærhed og åbenhed eller troen på at man skal/kan præstere sig til kærlighed kan give grobund for utroskab  – Men kan også gennem forståelser og erkendelser give grobund for for utroskab tilgivelse og et tættere og varmere parforhold med et dybere forhold til hinanden

– Se video med parterapeut og par nedenfor.

– Mange mangler hjælp til at håndtere utroskaben og den smerte det af stedkommer.

Det er også aktuelt hvis du siger:” Jeg har været utro”

.

Tillidsbrud i parforhold er alvorligt. 

Få støtte og redskaber til at håndtere utroskab:

Kom over utroskab med parterapi, det hjælper de fleste til at få det bedre.

.

Siger du eller siger din partner: “Jeg kan ikke tilgive utroskab”

Parterapi hjælper med at udholde de følelser af smerte, samvittighed, bebrejdelse, svigt, afmagt og mistillid, der findes efter utroskab.

Som par psykolog med speciale i parforhold, kan jeg hjælpe med at håndtere utroskab og lindre den smerte og tvivl, der oftest følger med at den ene var utro

Gamle udfordringer i parforholdet som f.eks. kommunikations problemer, skænderier eller dårligt selvværd kan blive ekstra store i lyset af utroskab.

Du spørger måske igen: Hvorfor er man utro?

At tackle hverdagen efter utroskab, og at tackle de store følelser utroskab giver, er svært for de fleste.

Den kvinde eller mand der er blevet bedraget, vil oftest føle vrede, afmagt og forræderi.
Men han eller hun vil også ofte spørge sig selv: hvorfor utroskab i netop vores forhold?

Parterapi utroskab kan lette og lindre for begge parter.

Samtalerne giver begge redskaber til at komme videre sammen eller hver for sig.

Det kan være svært, når den ene siger: “jeg kan ikke tilgive utroskab”.

Den ene parts følelse af tillidsbrud og svigt er en svær forudsætninger for samtale. Hvis den anden part føler skyld, bliver det ikke lettere.

Derfor kan hjælp efter utroskab gøre en stor forskel på, hvordan I håndterer utroskaben og kommer videre med utroskab tilgivelse eller forståelse.

https://jyllands-posten.dk/livsstil/ECE9623727/her-er-aarsagerne-til-utroskab/

Parterapi til at håndtere utroskab – hvordan?

I parterapien hjælper jeg jer med at få I talt tingene igennem.

I får redskaber til at håndtere jeres situation nu. I får redskaber til at håndtere det, der er gået forud, og  til den fremtid, I kan se for jer.

Parterapi fokuserer på, at begge parter føler sig ok og kan komme videre, sammen eller hver for sig.

https://www.gertrudiversen.dk/problemer-i parforholdet

– Nogle par kommer for at undersøge forholdet til hinanden efter utroskaben.

Denne undersøgelse skaber så grobund for, i hvilken retning forholdet kan udvikle sig – til at blive sammen eller skilles.

– Andre ønsker at arbejde på at blive sammen efter ægteskabsbrud – og forsætte deres ægteskab, kæreste- eller parforhold.

De ønsker at få tillid i parforholdet tilbage.

(Og den forurettede part ønsker måske på sigt at kunne lægge utroskaben, mistilliden i parforholdet bag sig eller at tilgive utroskaben, og komme videre også på den måde)

.

https://www.single.dk/articles/her-er-den-virkelige-grund-til-at-utroskab-aeder-dig-op-indefra

Måske arbejder den svigtede part på at tilgive utroskaben.

Måske er det at tilgive utroskaben ikke en mulighed.
Det gør for ondt.

Uanset hvilken vej I ønsker at gå efterfølgende,  – arbejder vi på at I komme over utroskaben på en for jer hensigtmæssig måde

Nogle par ønsker at forsætte forholdet, og få hjælp til at genopbygge tillid efter utroskaben.

De ønsker at få værktøj til at komme videre i deres liv og lægge utroskaben bag sig, lægge mistilliden i parforholdet bag sig.
Dermed er det det, der fokuseres meget på i parterapien.

– Andre bliver enige om, at de ikke kan komme videre sammen efter utroskaben. Så arbejder vi på, at I begge kan gå videre som hele mennesker.

Https://netdoktor.dk/sex_samliv/fakta/utroskab.htm

Kan man få en god skilsmisse?

Ja, det er muligt, når man får talt ordentligt med hinanden før, under og efter.

En god skilsmisse betyder ikke, at man ikke er ked af det. Det betyder ikke, at det er let at blive skilt.

Skilsmisse terapi? – Få parterapi Aarhus

En god skilsmisse betyder, at man kan se sig selv og hinanden i øjnene undervejs – og bagefter.

(Det er ekstra vigtigt, hvis man har børn sammen og skal samarbejde om børnene. )

Udtalelse fra skilsmissepar

Et par fra Silkeborg har givet mig lov til at citere dem for dette:

“Samtalerne hos Gertrud gjorde, at vi fik et sted til at tale om tingene. Når vi var hjemme, var vi bange for at såre eller ødelægge den relativt neutrale stemning, det stort set lykkedes os at opretholde. Samtalerne gjorde det lidt lettere for os at komme gennem skilsmissen sammen”

Gertrud Iversen parterapi

Faglig baggrund

Min baggrund for at lave parterapi

Jeg har haft flere hundrede par i terapi siden 2004. Jeg har en lang videregående uddannelse og en fireårig uddannelse som terapeut og konfliktløser som en del af min baggrund. Jeg løser ligeledes konflikter i virksomheder og underviser i konfliktløsning.